Σχέδια επιχορηγήσεων για ψηφιακή αναβάθμιση – Δωρεάν διαδικτυακή παρουσίαση

Η Socialway eServices Ltd, σε συνεργασία με την SLOA Ltd, έχει διοργανώσει διαδικτυακή παρουσίαση για την ενημέρωση και διεκπεραίωση των σχεδίων επιχορήγησης για ψηφιακή αναβάθμιση:

Ειδικές μορφές τουρισμού – Μέχρι €7000 για ιστοσελίδα / eshop
Μονάδες μεταποίησης / εμπορίας Γεωργικών προϊόντων – Μέχρι €15 000 για ιστοσελίδα / eshop

Σχέδια επιχορηγήσεων για ψηφιακή αναβάθμιση – Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο

digital transformation free webinar
Η Socialway eServices Ltd, σε συνεργασία με την SLOA Ltd, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο μέσω ZOOM για την ενημέρωση και διεκπεραίωση των σχεδίων επιχορήγησης για ψηφιακή αναβάθμιση: Ειδικές μορφές τουρισμού - Μέχρι €7000 για ιστοσελίδα / eshop Μονάδες μεταποίησης / εμπορίας Γεωργικών προϊόντων - Μέχρι €15 000 για ιστοσελίδα / eshop 18 Μαρτίου 2022, 15:00 Διαδικτυακά: ... Read more