273 629 Κύπριοι καθημερινώς στο διαδίκτυο

Σύμφωνα με την έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, για τη χρήση Τεχνολογιών και Επικοινωνίας στα νοικοκυριά για το 2011, η οποία καλύπτει νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα μέλος ηλικίας 16-74, και δείγμα από αστικά και αγροτικά στρώματα κατά επαρχίες, 273 629 Κύπριοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινώς. Η χρήση του διαδικτύου από τους Κύπριους σημειώνει αυξητική τάση που ξεπερνά το 200% από το 2004 μέχρι το 2011.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Νοικοκυριά, 2004-2011

Σημαντική ένδειξη της έρευνας είναι η δημογραφική κατανομή των χρηστών. Το 94.7% των χρηστών ηλικίας 16-24 είναι στο διαδίκτυο καθημερινώς, όπως επίσης το 79.7% των χρηστών μεταξύ 25-34 και το 63.3% των χρηστών μεταξύ 35-44. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το 87.3% των Κύπριων με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και το 99.5% των μαθητών/φοιτητών είναι καθημερινά στο διαδίκτυο.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Νοικοκυριά, 2004-2011, σελ.8

Όπως παρατηρούμε η χρήση του διαδικτύου από τους Κύπριους είναι σχεδόν καθημερινή συνήθεια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη επικοινωνίας οργανισμών και εταιρειών με πελάτες και κοινωνία, μέσω του διαδικτύου.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως FacebookTwitterLinkedIn και Google My Business μας προσφέρουν ισχυρές δυνατότητες επικοινωνίας με πελάτες και κοινωνία και η ορθή χρήση και διαχείριση τους είναι πλέον θέμα ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς και τις εταιρείες στις δύσκολες εποχές που διανύει η οικονομία της Κύπρου. Επίσης, ο οικονομικός τρόπος προώθησης μέσω της πλατφόρμας Google Adwords και του SEO είναι η καλύτερη, εναλλακτική, οικονομική λύση για να προωθήσετε προϊόντα και υπηρεσίες στους Κύπριους.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο ως πλατφόρμα επικοινωνίας με τους πελάτες σας καθώς και την Κυπριακή κοινωνία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 7000 2665 ή στο [email protected].